Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

Dokonalá Klára

Vydalo vydavateľstvo SPN - Mladé letá, 2008, 2014

Ilustrácie: Martina Matlovičová - Králová

Anotácia: Väčšina detí prichádza do prvej triedy s obavami, aké to tam bude, či to zvládnu, či bude pani učiteľka dobrá... Ale to sa netýka Kláry. Klára má babku učiteľku, svoju školu už pozná, pozná aj učiteľky, lebo sa stretávajú s babkou, ba vie už aj čítať. V škole je preto suverénna a svoju prevahu dáva všetkým najavo. Zrazu však zažije veľké prekvapenie - zistí, že aj iné deti sú šikovné, ba môžu byť aj šikovnejšie, a to Kláru vyburcuje k zúrivému súťaženiu a porovnávaniu. Neváha dokonca nútiť babku učiteľku, aby jej protekčne vybavila výhody, keď nejde všetko podľa jej priania. Našťastie, je tu dedko, ktorý jediný povie svojej vnučke pravdu aj keď je nepríjemná, a Klára si napokon uvedomí, prečo nedokáže zniesť prehru a prečo nemá kamarátky.

Ceny: Cena vydavateľstva Mladé letá za rok 2008 
Zlatá rybka 2009 - Detská kniha roka
Preklad: český jazyk (Ivona Březinová)
Dokonalá Klára (Praha, Albatros, 2014)