Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

Trapoška v bulharčine

Kategória: O všeličom

Prišiel mi taký mail, od pána Asena Milcheva, že by radi preložili Trapošku do bulharčiny.

Ja reku, že spokojne.

Tak preložili. Preklad sa nachádza v 1. čísle Bulharského elektronického časopisu Liternet ako časť Panorámy súčasnej slovenskej literatúry.

Je mi cťou.

Tu je link: Trapoška v bulharčine